Dane firmy

Katarzyna Wojtczuk – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

la petite Katarzyna Wojtczuk, z siedzibą w  08-540 Stężyca, ul. Dęblińska 21, NIP 7162457615, REGON 432204165.

Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki

adres e-mail sklep@ubranka-lapetite.pl   nr tel. 664 929 201

 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora).

 

Adres do korespondencji (adres do wysyłki wymian, zwrotów i reklamacji)

Katarzyna  Wojtczuk

Ul. Klonowa 12b/2

05-200 Lipinki

Dodaj komentarz